Het bespreken van de eerste wensen en mogelijkheden voor uw plannen. Dit is altijd geheel vrijblijvend.

Het onderzoeken van de mogelijkheden binnen het vigerende Bestemmingsplan en het maken van een bouwkostenraming.

Het inmeten en digitaal tekenen van de bestaande situatie.

Het maken van een schetsontwerp en het voorbespreken van het plan met de Gemeente.

Het maken van een bestektekening en van diverse principe details volgens de eis van de Gemeente t.b.v. de aanvraag Omgevingsvergunning.

Het maken van de nodige rapportages t.b.v. de aanvraag, zoals:
-Rapportage verhouding Gebruiksoppervlakte / Verblijfsgebied
-Rapportage E.P.N. (Energie Prestatie Norm)
-Daglichtberekening en Ventilatieberekening

Het bespreken van het definitieve plan met Gemeente, Welstand, Brandweer en overige instanties.

Het verzorgen van de aanvraag Omgevingsvergunning onderdelen: Bouwvergunning, wijziging Bestemmingsplan, Sloopvergunning, Oprichting (Milieuvergunning), Inritvergunning, etc.