bouwdirectie


Toezicht en Directievoering tijdens de gehele uitvoeringsfase.

Het overleggen met aannemer, installateur, elektricien en overige betrokken partijen.

Het controleren van diverse begrotingen: aannemer, installateur, etc.

Het voorzitten van bouwvergaderingen, bijhouden van notulen en het doen van diverse controles op de bouw.

Het doen van een (voor)oplevering en opstellen bijbehorend proces-verbaal.

Het controleren van meer- en minderwerk en de eindafrekening.

Uiteraard kunt u na de oplevering altijd bij ons terecht voor advies en nazorg.