onze stratiegieWij volgen een heldere klantgerichte aanpak. Een ontwerp dat goed is en voldoet aan de verwachtingen, stoelt voor misschien wel 90% op het goed kunnen luisteren naar de opdrachtgever. Dat is voor ons een belangrijk fundament: luisteren, ook tussen de regels door. Aspecten die misschien niet ter sprake komen, maar zich laten aflezen uit -bijvoorbeeld- interieurkenmerken in uw huidige woning. Ook dat kan meespelen in onze voorstellen en op het gebeurt zelden of nooit, dat we er naast zitten. Daarna volgt een fase van verdere aanscherping, uitvoering en technische tekeningen tot en met een bouwklaar-bestek. Elke stap gebeurt in overleg met u, uw wensen, ideeën en onze creatief-bouwkundige inbreng zijn samen bepalend voor het eindresultaat.