uitwerking


Het maken van de werktekeningen t.b.v. de aannemer, zoals:
-werkplattegronden
-doorsneden en aanzichten
-uitvoeringsdetails
-technisch blad

Het maken van alle nodige constructieberekeningen.

Het maken van constrctieve details en tekeningen zoals:
-palenplan
-funderingen
-wapeningstekening
-staalconstructies

Het maken van een Technische Omschrijving (bestek) diverse onderdelen, t.b.v. de aanbesteding.

Het aanbestedingsgereed maken, uitnodigen van meerdere aannemers en het leiden van de aanbesteding.

Het doorspreken definitief plan en het begeleiden van de contractvorming met aannemers en overige partijen.